KALLÓDÓ IFJÚSÁGOT MENTŐ MISSZIÓ

FRISS HÍREK

Küldetésünk, hogy a függőségek rabságában szenvedőknek megmutassuk, hogy a józanság eszköz egy teljesebb élet felépítéséhez, és fejlesszük őket az ehhez szükséges készségekben, elkísérve őket életüknek eme nehéz szakaszán.

Milyen terápiára készülhet a fiatal szenvedélybeteg?

Kedves Fiatalok!

Kedves Szülők/Hozzátartozók!

A terápiáról bővebben:

A jelenlegi magyarországi helyzet szerint a 11-18 éves korú kábítószer-problémákkal küzdő korosztály részére az ellátórendszer egyáltalán nem biztosít magas küszöbű, bentlakásos ellátást. Magyarországon az utóbbi években növekvő tendenciát mutatott a 18 év alatti fiatalok kábítószer problémáinak száma.

Célunk, a fiataloknál a pedagógiai programra építeni a terápiát, sokkal szorosabb támogató (mentor) jelenlét mellett. Az utóbbi évek tendenciája azt mutatja, hogy drogfüggők esetében az első kábítószer-használat egyre inkább eltolódott az alacsonyabb életkorok felé, egyre több a 11-18 éves. A programban részt vevő fiatalkorúak terápiájuk sikeressége esetén ismét a társadalom hasznos tagjává válnak. Mivel esetükben korai beavatkozásról van szó, jelentősen nőhet a kezelés hatékonysága és eredményessége.

A program célja és feladata

Célunk a deviáns, szerfogyasztó (alkohol, kábítószer, játék, stb.), az iskolai tanulmányait hanyagoló, vagy túlzott iskolai hiányzások miatt eltanácsolt fiatalok támogatása. Szeretnénk segíteni abban, hogy a fiatalok megtalálhassák útjukat egy boldog fiatal felnőtt léthez.

Kik jelentkezhetnek az intézménybe?

11-18 éves fiúk
Szenvedélybetegek vagy problémás szerhasználók
Akiknek érvényes TB kártyájuk van
Akiknek szülője/gondviselője/gyámja együttműködik intézményünkkel
A terápiás kezelés időtartama

A terápiás időszakot személyre szabottan, a próbaidő után, a szakmai team ajánlja meg.
Időtartama 3 – 6 hónap lehet. A terápiás időtartam az iskolai évet figyelembe véve, a családi támogató hálózatot és az addikció (függőség) súlyosságát figyelembe véve kerül megállapításra.

Munkatársaink felkészült, elhivatott, szeretni tudó és részben saját élménnyel is rendelkező jól képzett szakemberek, akik hivatásukként értelmezik munkájukat.

Ellátási területünk: Országosan ellátjuk az érintett fiatalokat.

Programjaink

-Drog- és alkoholmentes környezetben teljes ellátás, napi háromszori étkezés, háromágyas szobákban történő elhelyezés
-A meglevő készségek feltárása és erősítése
-Stresszkezelés, szorongáscsökkentés és -oldás
-Asszertivitás és konfliktuskezelés
-Kommunikáció fejlesztése
-Tanulási készségek fejlesztése
-Szabadidő hasznos eltöltése
-Új, harmonikusabb családi dinamika megteremtése, szülői vagy hozzátartozói konzultáció
-Családterápia
-Önállóság és felelősségvállalás
-Sport
-Keresztyén hit lehetőségének megélése
-Élményterápiás foglalkozások
-Művészetterápia
-Zeneterápia
-Önismeret
-Oktatási szolgáltatások
-Egyéni esetkezelővel konzultációk
-Közösségi és csoportos terápiás eszközök
-Utógondozás (visszaesés megelőzése)

Spiritualitás

Lelki gondozás egyénileg
Közösségi alkalmak, csoportos beszélgetések

Forrás: http://www.ujdrogambulancia.hu/

2021-2022 Minden jog fenntartva!