KALLÓDÓ IFJÚSÁGOT MENTŐ MISSZIÓ

FRISS HÍREK

Küldetésünk, hogy a függőségek rabságában szenvedőknek megmutassuk, hogy a józanság eszköz egy teljesebb élet felépítéséhez, és fejlesszük őket az ehhez szükséges készségekben, elkísérve őket életüknek eme nehéz szakaszán.

Ingyenes drogprevenciós továbbképzések 2024-ben!

Szeretettel hívjuk és várjuk ingyenes, kreditpontot adó, akkreditált drogprevenciós továbbképzésünkre a pedagógusokat és a szociális szférában dolgozókat Ráckeresztúrról és a környékbeli településekről.

A Református Rehabilitációs Alapítvány a Képzésekkel a közösség érdekében! című pályázattal a Magyar Falu Programban nyert támogatás segítségével ingyenessé tette soron következő két képzésünket, melyeket 2024. február 6-8-án és április 23-25-én indítunk.

Drogprevenció és személyiségfejlesztés elősegítése az iskolákban. A drogprevenció iskolai lehetőségei.

Pedagógus továbbképzés adatai:
Nyilvántartási szám: PED/944-12/2019
A továbbképzés óraszáma: 60 óra

Drogprevenció és személyiségfejlesztés elősegítése a tinédzser és fiatal felnőtt korosztályban. A drogprevenció lehetőségei a szociális területen

Szociális továbbképzés adatai:
Engedélyszám: T-07-032-2023
A továbbképzés kreditértéke: 50 pont

Helyszín: Továbbképző és Családterápiás Központ 2465 Ráckeresztúr, Dózsa Gy. u. 4.

Pályázatkód: FCA-KP-1-2023/4-001536
Kedvezményezett: Református Rehabilitációs Alapítvány
A továbbképzés ingyenes!

Teljes ellátás opcionálisan igényelhető: 8.000 Ft/nap. Elhelyezés korlátozott számban a képzés helyszínén, 2-4 ágyas szobákban, vagy a továbbképzés bejárással is megoldható.

A képzésre 15-15 főt tudunk fogadni, a jelentkezés sorrendjében.

Képzéseinkre az alábbi linkekre kattintva jelentkezhet:

1. Drogprevenciós képzés 2024. február 6-8. és a résztvevőkkel egyeztetett időpontokban 3 x egynapos esetmegbeszélés

Jelentkezési űrlap: https://forms.gle/EYjh6nWRR4FFLtyQ8

Jelentkezési határidő: 2024. január 23.

2. Drogprevenciós képzés 2024. április 23-25. és a résztvevőkkel egyeztetett időpontokban 3 x egynapos esetmegbeszélés

Jelentkezési űrlap: https://forms.gle/MqpZxXnVYWaHbYAN6

Jelentkezési határidő: 2024. április 9.

További információ: 06-30-314-3417, tovabbkepzes@kimm.hu

A drogprevenciós képzés tartalmáról és a további tudnivalókról az alábbiakban tájékozódhat:

A továbbképzés célja

A résztvevők alapvető addiktológiai ismeretekhez jussanak, tanulják meg a drogfogyasztás felismerésének szempontjait és megnyilvánulásait. Elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítsanak el a segítésben alkalmazható módszerek, eszközök, technikák használatára.

A szakembereket képessé kívánjuk tenni arra, hogy a drog és függőség kérdései, s a hozzá kapcsolódó rizikók megbeszélhetővé váljanak iskolai környezetben is, hogy a fiatalok védekező készségei megerősödhessenek. A pedagógusok a tanult készségeket egyéb tanórai és pedagógiai helyzetekben is felhasználva váljanak nyitottabbá és felkészültebbé az iskola egészségfejlesztési feladatai iránt.

A résztvevők ismerjék a drogok fajtáit, hatásait, a szerhasználat kialakulását, a drogkarrier lefolyását, következményeit, a szerhasználattal összefüggő személyiségzavarokat, azt, hogy mikor tekintjük a szerhasználatot betegségnek. Ismerjék a drogmegelőzés és -gyógyítás, valamint az esetmegbeszélés, szupervízió működésének módszereit.

Legyenek képesek a személyközpontú megközelítés – empátia, tolerancia, kongruencia, spontaneitás – helyzetnek megfelelő tudatos alkalmazására, a nondirektivitás, a motivációs interjú használatára. Legyenek képesek a hivatásszerepben megtapasztalt (érzelmi, magatartási, életvezetési, kapcsolati) problémahelyzetek reális észlelésére, reflektálására, illetve feldolgozására, a kollegiális szakmai együttműködés használatára.

A pedagógusok és szociális szakemberek sokszor eszköztelenek a drogprevenciós foglalkozások megtartására. A diákok, illetve a szociális ellátásba kerülők lelki problémáinak kedvező irányú befolyásolására sem a pedagógusképzés, sem a szociális alapképzés nem készíti fel kellőképpen a szakembereket. Az érett személyiség kialakulásának egyik legfontosabb színtere az iskola, ezért annak egészségfejlesztő szerepe egyre hangsúlyosabb. E továbbképzés a drogprevenciós tevékenység bevezetésére alkalmas szemlélettel és módszerekkel ismerteti meg a résztvevőket.

A képzés 30 órás bentlakásos/bejárós (10 óra elmélet és 20 óra gyakorlat), majd 30 órás, 3 x egy napos esetmegbeszélő részből áll. Az elmélet felöleli az addiktológia és a drogmegelőzés kérdésköreit. A képzés különlegessége, hogy a megszerzett ismeretek és készségek napi alkalmazásában is segíti a szakembereket. A második 30 órában a résztvevők személyközpontú esetmegbeszéléseken kapnak segítséget konkrét drogprevenciós tapasztalataik feldolgozásához. A 3 x 1 napos esetmegbeszélő alkalmakat a résztvevőknek alkalmas napokon tartjuk a projekt elején, közepén és befejezés előtt.

A követelmények jellege miatt (/ön/reflektivitás, készségbeli fejlődés) szokványos záró vizsgaforma nem alkalmazható. A kiértékelés alapja a csoportban zajló kölcsönös visszajelentések rendszere.

A résztvevők az első 30 órás modul befejezéseként 20 kérdésből álló tételsor alapján (addiktológiai alapismeretek, megelőzés és kezelés eszköztárának és lehetőségeinek elsajátítása) tesznek vizsgát a továbbképzés elméleti anyagából, mely a problematika megértését helyezi a fókuszba.

Az esetmegbeszélő alkalmak zárásaként 2-3 oldalas (másfeles sorköz, 12-es betűméret) házi dolgozatot készítenek, mely

A) saját drogprevenciós munkából esetfeldolgozás

B) drogprevenciós elméleti probléma kifejtése

C) drogprevenciós témából szabadon választott probléma gyakorlati megközelítésű feldolgozása úgy, hogy az tükrözze a megszerzett ismereteket és a pedagógus saját szakmai önreflexióját.

Záró (3-5 oldalas, másfeles sorköz, 12-es betűméret) dolgozatot írnak, mely a drogprevenciós továbbképzésről írt önreflektív elemzés.

A tanúsítvány kiadásának feltétele az elméletből letett sikeres vizsga, a dolgozatok beadása és a továbbképzésen való 90%-os részvétel.

A továbbképzés az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett látogatható.

 

2021-2022 Minden jog fenntartva!