KALLÓDÓ IFJÚSÁGOT MENTŐ MISSZIÓ

FRISS HÍREK

Küldetésünk, hogy a függőségek rabságában szenvedőknek megmutassuk, hogy a józanság eszköz egy teljesebb élet felépítéséhez, és fejlesszük őket az ehhez szükséges készségekben, elkísérve őket életüknek eme nehéz szakaszán.

Akkreditált drogprevenciós továbbképzés

Szeretettel hívjuk és várjuk,
kreditpontot adó, akkreditált drogprevenciós továbbképzésünkre pedagógusoknak
és szociális szférában dolgozóknak!

Drogprevenció és személyiségfejlesztés elősegítése az iskolákban.

A drogprevenció iskolai lehetőségei.

 

Drogprevenció és személyiségfejlesztés elősegítése a tinédzser és
fiatal felnőtt korosztályban. A drogprevenció lehetőségei a szociális területen

 

Időpont: 2022. 03. 08–10. és a résztvevőkkel egyeztetett időpontokban, 3×1 napos esetmegbeszélés

Pedagógus továbbképzés adatai:

Nyilvántartási szám: PED/944-12/2019

A továbbképzés óraszáma: 60 óra


Szociális továbbképzés adatai:

Engedélyszám: T-07-024-2020

A továbbképzés kreditértéke: 50 pont


Képzés költsége: 60 000.-Ft

Szállás, étkezés teljes ellátással : 5.000 Ft/nap


Elhelyezés igény szerint a képzés helyszínén, 2-4 ágyas szobákban.

Egyéb szállás Martonvásáron vagy Tordason egyénileg szervezhető, a
képzés bejárással is megoldható – a helyszín Budapesttől 35 km-re
található.


Helyszín: 2465 Ráckeresztúr, Dózsa u. 4.

A továbbképző központ a drogmisszió részlegeként drog- és alkoholmentes.


A továbbképzés célja:

 

A résztvevők alapvető addiktológiai ismeretekhez jussanak, tanulják meg a
drogfogyasztás felismerésének szempontjait és megnyilvánulásait. Elméleti és
gyakorlati ismereteket sajátítsanak el a segítésben alkalmazható módszerek,
eszközök, technikák használatára. 

 

A szakembereket képessé kívánjuk tenni arra, hogy a drog és függőség kérdései, s
a hozzá kapcsolódó rizikók megbeszélhetővé váljanak iskolai környezetben is,
hogy a fiatalok védekező készségei megerősödhessenek. A pedagógusok a tanult
készségeket egyéb tanórai és pedagógiai helyzetekben is felhasználva váljanak
nyitottabbá és felkészültebbé az iskola egészségfejlesztési feladatai iránt.

 

A résztvevők ismerjék a drogok fajtáit, hatásait, a szerhasználat kialakulását, a
drogkarrier lefolyását, következményeit, a szerhasználattal összefüggő
személyiségzavarokat, azt, hogy mikor tekintjük a szerhasználatot betegségnek.
Ismerjék a drogmegelőzés és -gyógyítás, valamint az esetmegbeszélés,
szupervízió működésének módszereit.

 

Legyenek képesek a személyközpontú megközelítés – empátia, tolerancia, kongruencia,
spontaneitás – helyzetnek megfelelő tudatos alkalmazására, a nondirektivitás, a
motivációs interjú használatára. Legyenek képesek a hivatásszerepben
megtapasztalt (érzelmi, magatartási, életvezetési, kapcsolati) problémahelyzetek
reális észlelésére, reflektálására, illetve feldolgozására, a kollegiális
szakmai együttműködés használatára.

A
pedagógusok és szociális szakemberek sokszor eszköztelenek a
drogprevenciós foglalkozások megtartására. A diákok, illetve a szociális
ellátásba kerülők lelki problémáinak kedvező irányú befolyásolására sem
a pedagógusképzés, sem a szociális alapképzés nem készíti fel
kellőképpen a szakembereket. Az érett személyiség kialakulásának egyik
legfontosabb színtere az iskola, ezért annak egészségfejlesztő szerepe egyre
hangsúlyosabb. E továbbképzés a drogprevenciós tevékenység bevezetésére
alkalmas szemlélettel és módszerekkel ismerteti meg a résztvevőket.

A képzés 30 órás bentlakásos (10 óra elmélet és 20 óra gyakorlat), majd 30 órás, 3 x egy napos
esetmegbeszélő részből áll. Az elmélet felöleli az addiktológia és a
drogmegelőzés kérdésköreit. A képzés különlegessége, hogy a megszerzett
ismeretek és készségek napi alkalmazásában is segíti a szakembereket.
A második 30 órában a résztvevők személyközpontú esetmegbeszéléseken kapnak
segítséget konkrét drogprevenciós tapasztalataik feldolgozásához.

A 3 x 1 napos esetmegbeszélő alkalmakat a
résztvevőknek alkalmas napokon tartjuk a projekt elején, közepén és befejezés
előtt.

A követelmények jellege miatt (/ön/reflektivitás, készségbeli fejlődés)
szokványos záró vizsgaforma nem alkalmazható. A kiértékelés alapja a csoportban
zajló kölcsönös visszajelentések rendszere.

A résztvevők a 30 órás bentlakásos modul befejezéseként 20 kérdésből álló tételsor alapján
(addiktológiai alapismeretek, megelőzés és kezelés eszköztárának és
lehetőségeinek elsajátítása) tesznek vizsgát a továbbképzés elméleti anyagából,
mely a problematika megértését helyezi a fókuszba.

Az esetmegbeszélő alkalmak zárásaként 2-3 oldalas (másfeles sorköz, 12-es
betűméret) házi dolgozatot készítenek, mely

A) saját
drogprevenciós munkából esetfeldolgozás

B)
drogprevenciós elméleti probléma kifejtése

C)
drogprevenciós témából szabadon választott probléma gyakorlati megközelítésű
feldolgozása úgy, hogy az tükrözze a megszerzett ismereteket és a pedagógus
saját szakmai önreflexióját.

Záró (3-5 oldalas, másfeles sorköz, 12-es
betűméret) dolgozatot írnak, mely a drogprevenciós továbbképzésről írt önreflektív
elemzés.

A tanúsítvány kiadásának feltétele az
elméletből letett sikeres vizsga, a dolgozatok beadása és a továbbképzésen való
90%-os részvétel.

 

A továbbképzés három oltásról szóló védettségi igazolvánnyal látogatható, az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett!

 A képzésre az alábbi linkre kattintva jelentkezhet:

 https://forms.gle/z5JC1eVyaZ4hBdRb7

 További információ : 06-30-314-3417,

tovabbkepzes@kimm.hu

2021-2022 Minden jog fenntartva!