Terápia

A drogfüggőséget olyan betegségnek és rabsági helyzetnek tartjuk, mely az ember egész egzisztenciáját érinti, s messze túlmutat a drog biokémiai hatásmechanizmusain. A drogprobléma nem egyetlen meghatározója a drogos személyiségének, hanem jelzést ad arról, hogy a személyiség beteg. Ha csupán “leszoktatjuk”, méregtelenítjük, de nem tanul teljesen új életvitelt, akkor csak időlegesen segítettünk.

Egy ember élete több mint, hogy drogokat használ, a test és lélek gyógyulása, így gyógyítása is elválaszthatatlan egymástól.

Hitünkből és a narkománia területén szerzett tapasztalatainkból következik, hogy a drogterápiát

 • Isten szabadító evangéliuma
 • a szakmai ismeretek és tapasztalatok egésze, illetve
 • az emberiesség és a
 • szeretet kötelező parancsa egységében látjuk

és kívánjuk végezni a terápiás közösség keretein belül.

 

A terápia alappillérei

 

01 Erősen strukturált közösségi élet

mint életforma-műhely. Beszélgetések egyénileg és csoportosan a közösségi programok keretében. Egyéni beszélgetések: négyszemközti beszélgetéseket, melyet elsősorban a mentora, az intézeti lelkész, az otthonvezető, a gyermekpszichiáter folytat a lakóval. A beszélgetések, illetve a kapcsolat célja a feltárás, érzelmi támogatás, önismeret elmélyítése és természetesen a gyógyulás segítése. Csoportos közösségi programok: a reggeli, délutáni és esti találkozások, melyek egyben a napok szerkezetét is megadják. Délutánonként heti órarend szerinti csoportfoglalkozások, bibliaóra, szemináriumok (témacentrikus beszélgetés), lakótársi megbeszélések (önsegítő csoport), lakógyűlés (nagycsoport), visszaesés megelőző csoport (önsegítő csoport), alkalmi csoportok (konfliktuskezelő csoport, problémamegoldó ülések, stb.) és sportfoglalkozások. A napot az esti áhítat és az azt követő esti találkozás zárja le. Hétvégén kimenők, illetve közös kirándulás, uszoda, vasárnap istentisztelet. A terápiás koncepció fő gondolata az emberi értékek bemutatása és átadása.Legfőbb érték a szeretet, tisztelet és elfogadás, melyeket a stáb közvetít a lakóknak.

02 Iskola/Tanoda

Célunk, a fiataloknál a pedagógiai programra építeni a terápiát, sokkal szorosabb támogató (mentor) jelenlét mellett. Speciálisan mini csoportokban „tanoda” jellegű foglalkozásokat tartunk a hozzánk érkezőknek (matematika, magyar, kémia, biológia, informatika, angol), a hangsúly mégis a sport és művészeti foglalkozásokon van.

03 Az önsegítő elemek hangsúlya

A szenvedélybeteg akkor gyógyul meg, ha önmagát sikerül meggyőznie. A kezelés erről szól, hogy ebben segítünk nekik, ezért a drogosok kezelésében törekedni kell a motivációt támogató önsegítő elemek minél hangsúlyosabb alkalmazására.

 

Programjaink

 • Drog- és alkoholmentes környezetben teljes ellátás, napi háromszori étkezés, háromágyas szobákban történő elhelyezés
 • A meglevő készségek feltárása és erősítése
 • Stresszkezelés, szorongáscsökkentés és -oldás
 • Asszertivitás és konfliktuskezelés
 • Kommunikáció fejlesztése
 • Tanulási készségek fejlesztése
 • Szabadidő hasznos eltöltése
 • Új, harmonikusabb családi dinamika megteremtése, szülői vagy hozzátartozói konzultáció
 • Családkonzultáció
 • Önállóság és felelősségvállalás
 • Sport
 • Keresztyén hittan/erkölcstan óra
 • Élményterápiás foglalkozások
 • Művészetterápia
 • Zeneterápia
 • Önismeret
 • Oktatási szolgáltatások
 • Egyéni esetkezelővel konzultációk
 • Közösségi és csoportos terápiás eszközök
 • Utógondozás (visszaesés megelőzése)
 • Napi ötszöri étkezést biztosítunk

Programunk folyamatosan törekszik a családdal, hozzátartozókkal való kapcsolat tartására, az iskolai tanulmányok folytatásának biztosítására, a pedagógusok, tanárok bevonására.