"Művészetterápiás programunk a MOL Gyermekgyógyító Programjának támogatása által valósulhat meg.

"Művészetterápiás programunk a MOL Gyermekgyógyító Programjának támogatása által valósulhat meg. Heti rendszerességgel tartunk művészetterápiás és foglalkoztató terápiás foglalkozásokat a lakóknak, ahol a művészet által gyógyulhatnak. Profin felszerelt alkotó műhelyünkben klienseink szabadon kifejezhetik önmagukat, kibontakoztathatják kreativitásukat, kipróbálhatnak új technikákat és mesterségeket: kerámiázás-korongozás, akvarell festés, montázs és kollázs készítés, költészet, zenére festés, agyag szobrászat, stb.  Művészetterápiás módszerünk a Katarzisz Komplex Művészetterápia módszerére épül, melyben fontos szerepe van a természetre hangolódásnak. Csoportos és egyéni formában is használjuk ezeket a módszereket nem csak az önkifejezésre, hanem az önismeret bővítésére, az érzelem- és indulatszabályozás fejlesztésére, valamint a traumatikus élmények átdolgozására. "Tehetség" vagy előképzettség nem szükséges, itt előbb-utóbb mindenki megtalálja a maga eszközét és módját belső világa kifejezésére." - Clark Glória Anna, pszichológus, művészetterapeuta

Clark Glória Anna
2020-10-03 13:24:12