Adatkezelési tájékoztató

a …………………. nyílt napra/konferenciára történő online

jelentkezéssel kapcsolatban

A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona (2465 Ráckeresztúr, Rákóczi F. u. 45.) kiemelten fontosnak tartja a természetes személyek (a továbbiakban „Érintettek”) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását.

A Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Drogterápiás Otthona az Érintettek személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és esetleges továbbítása során minden esetben az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések alapján jár el.

…………. elnevezésű nyílt nap/ konferencia jelentkezés során kezelt adatok köre és célja

Önnek a www.drogterapia.hu oldalon a ……………. elnevezésű nyílt nap/konferenciára történő jelentkezéshez online jelentkezési lapot kell kitöltenie.

A jelentkezéshez az alábbi személyes adatait és információkat szükséges megadnia:

Név,

E-mail cím,

Intézmény, ahonnan érkezik.

A jelentkezés során keletkező adatokat a nyílt napot/konferenciát követő munkanapig tároljuk.

Amennyiben hozzájárul az adatai tárolásához hírlevél küldés céljából, adatait a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. Lehetősége van a hozzájárulás visszavonására, kezdeményezheti az adatok törlését, illetve módosítását, helyesbítését is.

Az adatkezelés célja a jelentkezők számának és körének felmérése a programok számának és tartalmának meghatározásához.

A jelentkezési adatok törléséről a nyílt napot/konferenciát követő nap gondoskodunk.

 

Kapcsolatfelvétel, jogok

Ha bármilyen kérdése, javaslata, esetleg kifogása van, avagy kérdés(eke)t kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal összefüggésben, úgy kérjük, lépjen kapcsolatba az intézménnyel a fentebb megadott elérhetőségek bármelyikén, illetve közvetlenül az intézmény alábbi kapcsolattartójánál (adatvédelmi tisztviselőjénél):

Fejes Márton
postacím: 2112 Veresegyház, Táborhely u. 3/4.
e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Jogorvoslat

Esetlegesen felmerülő kérdéseire igyekszünk választ adni. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy ilyen fennállásának közvetlen veszélye esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; honlap: www.naih.hu; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; telefonszám: +36 (1) 391-1400) vizsgálatot kezdeményezhet.

Továbbá, amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait az intézmény jogellenesen kezeli, akkor választása szerint az intézmény székhelye szerint illetékes bírósághoz vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.

Az intézmény fenntartja a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit.

Segítsen adója 1%-ával

drogterapia banner1

Nyilatkozat kitöltésénél az alábbi adatok szükségesek:

  • A kedvezményezett adószáma: 18492415-1-07
  • A kedvezményezett neve: Református Rehabilitációs Alapítvány
  • rendelkező nyilatkozat letölthető: pdfdrogmisszio_Ado_1_szazalek.pdf

további lehetőségek